Sistemos privalumai:
 • Įspėjamieji signalai
  Kliento įrenginys praneša serviso centrui apie iškilusią problemą, todėl jo personalas nedelsiant gali imtis priemonių gedimui pašalinti ir užkirsti kelią prastovai.

 • Resursai
  Eksploatacinės medžiagos (pavyzdžiui, dažomieji milteliai) yra stebimos ir atnaujinamos prieš joms baigiantis

 • Pranešimas
  Klientai apie serverio centro užregistruotą gedimą arba pasibaigusias miltelių atsargas informuojami automatiškai elektroniniu pranešimu

 • Skaitiklio rodmenys
  Serviso centras periodiškai (kas mėnesį) surenka skaitiklių rodmenis, kurių pagrindu išrašomos sąskaitos (pasirašius serviso ir medžiagų sutartį), bei kontroliuojami keičiamų detalių ir medžiagų resursai.

 

Išsamesnę informaciją apie šį pritaikymą rasite šio įrenginio aprašyme:
Xtend EDGE