GARAŽO VARTŲ VALDYMAS TELEFONU, NAUDOJANT GSM KEY ĮRENGINĮ 

 

TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS, PRANEŠIMŲ IŠ DAVIKLIŲ GAVIMAS, NAUDOJANT GSM KEY ĮRENGINĮ

 

PRANEŠIMŲ GAVIMAS IŠ ĮVAIRIŲ TECHNOLOGINIŲ SISTEMŲ, NAUDOJANT GSM KEY ĮRENGINĮ  

Išsamesnę informaciją apie šį taikymą rasite šio įrenginio instrukcijoje:

GSM key